ARES beheer

ARES verzorgt het technisch en financieel beheer van zijn vastgoed portefeuille. Maatschappelijk verantwoord beheer van vastgoed loopt als een rode draad door ons bedrijf. Wij zijn continu bezig met mogelijkheden om op een duurzame en verantwoorde wijze vastgoed te beheren en te optimaliseren. 

''Hoe onze toekomst eruit ziet bepalen wij zelf''

ARES verzorgt het technisch en financieel beheer van zijn vastgoedportefeuille. Maatschappelijk verantwoord beheer van vastgoed loopt als een rode draad door ons bedrijf. Wij zijn continu bezig met mogelijkheden om op een duurzame en verantwoorde wijze vastgoed te beheren en te optimaliseren. 

Ons vastgoed wordt bij aankoop langs een door ons samengestelde duurzaamheids-checklist gehouden. Waar nodig wordt de woning aangepast en wordt er een beheerplan opgesteld om te voldoen aan onze eisen. 

Voor urgente mankementen heeft ARES zijn eigen ‘hulpdienst' die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor onderhoudsklachten zoals een verstopt toilet, overstroming door hevige regenval of een defecte CV ketel.

Door een strategische kijk op woningen zinvol in te vullen, kostenbesparende maatregelen te nemen en efficiënt om te gaan met energie, dragen wij bij aan een betere Planet. Wij zoeken naar een balans tussen investeringen en het (maatschappelijke) rendement op het gebied van duurzaamheid.

Met maatschappelijk verantwoord beheer willen wij bijdragen aan een beter milieu, het leefbaar en veilig houden van de omgeving.